top of page
PK.jpg
NÁŠ TÝM:

 

Doc. Ing. Petr Kaštánek, PhD.

Ředitel společnosti

Výzkumná činnost v oblasti biochemických reaktorů, biotechnologických způsobů kultivace a využití mikroorganismů a řas, izolace přírodních bioaktivních látek a přípravě preparátů na jejich bázi, transfer technologií. Přednáší obor Bioinženýrství na VŠCHT Praha. Člen Who is Who in World 2011, 2000 Outstanding intelectuals of 21st century – 2011.

1993 Max Planck Institute, Dortmund, Německo, 1992 HC Orsted Institute, Copenhagen, Dánsko, 1989 - 1994 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. PhD v oboru environmentální chemie.

2012- Ředitel Centra competence pro výzkum Biorafinací BIORAF

2009 – Zakladatel a ředitel EcoFuel Laboratories

2002-2008: ředitel BIOCEN LABORATORIES Praha a člen představenstva BIOCEN Group (Biocen Distribution Německo, Biocen Distribution Slovensko atd..), Výrobce inovativních nápojů, funkčních potravinových doplňků na bázi vzácných léčivých rostlin. Vývoj přírodních účinných látek a léčiv.

1995 - 2002: Výzkum a vývoj technologií zpracování odpadů a chemické výroby. Spoluautor technologie termální desorpce oceněné „Inovace roku 2001“.

 

FK_edited_edited_edited_edited.jpg

prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. 

Hlavní vědecký poradce

Vědecká činnost v základním i aplikovaném výzkumu hydrodynamiky a hmoty vícefázových reaktorů a bioreaktorů a v oblasti životního prostředí chemického inženýrství a biotechnologie životního prostředí.

1995 - doposud: místopředseda dozorčí rady ÚCHP AV ČR,v.v.i.

1996 - 2008 odpovědný za ekologické projekty v Ústavu chemických procesů (ÚCHP), Akademie věd ČR 1990-1995 ředitel Ústavu chemických procesů, Akademie věd České republiky. (Zaměstnanci: 260, mezi nimi 140 se stupněm MS a 80 s PhD). Vědecký tajemník České společnosti chemické. Ředitel Technologického centra Akademie věd ČR. Předseda České Rady ekologických projektů a ekologie.

Vyznamenání a ocenění: Cena Československé akademie věd v roce 1986 "Vývoj vícefázových reaktorů". Cena Československé společnosti chemické: "Rozvoj chemického inženýrství v Československu", 1990. Velká cena "Eco-Praha 1995": Sodík Metody likvidace PCB odpadů, Ministerstvo životního prostředí České republiky. 2005: Medaile za zásluhy (Vysoká škola chemicko-technologická): Vývoj bioinženýrství a biotechnologie životního prostředí v České republice 2008: Hlávkova nadace - Medaile Za zásluhy, obdržel od předsedy Akademie věd ČR.

 

Ing. Jiri Rott

Projektový ředitel

Praxe 35 let ve výzkumu, vývoji a technologických službách, zejména v oblasti technologií výroby cementu,

tepelné techniky, energetických auditů, ekologické poradenství, řízení projektů.

Řízení společnosti a projektů v oblasti inženýrských a poradenských služeb pro průmysl, vládní projekty,  účast na mezinárodních environmentálních programech (Phare / Tacis, GEF / WB, Eureka / EU, UNDP).

Nakládání s odpady, zpracování odpadů vč. olejové kaly, spalování nebezpečného odpadu,

vč. odpadního paliva z využitím v cementárnách a průmyslových pecí a kotlů, spalovacích zkoušek

konstrukčního a hodnocení EIA, EA.


 

OK.jpg
Ing. Olga Kronusová

Vedoucí laboratoře

Kultivace endofytních bakterií, endofytních plísní, mikrořas, autotrofní heterotrofní režim kultivace v bioreaktorech. Kultivace protistů rodu Schizochytrium a izolace DHA z biomasy.

Postgraduální studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na fakultě potravinářských a biochemických technologií. Spolupráce na projektech Nano-Cannabis, Seedcoat, Dimaskin, Algal Foods, Bioraf, Algafuels,

Omega nutrition a Endofyte.

Optimalizace využití odpadních surovin v rámci biorafinace s využitím části produktů jako krmiva pro mikrořasy, produkce biodieselu nebo čistých aktivních látek.

SP.jpg
Ing. Sandra Pšeničková 

Vědec laboratoře

Kultivace vzácných sinic a mikrořas, izolace bioaktivních látek a frakcionace extraktů s vysokou antimikrobiální

aktivitou.

Kultivace anaerobních zánětlivých bakterií a určování antimikrobiální aktivity extraktů mikrořas a sinic

pomocí několika technik.

Vysokoškolské studium na VŠCHT Praha.

AK.jpg
Mgr. Alena Kalašová

Brand manager

Prodejní realizace nově formulovaných produktů se vzácnými bioaktivními látkami.

Koordinace správy prodeje nových produktů a správy webů.

Marketing management.

Apo_edited_edited_edited_edited_edited_e
Apolena Sobotková

Office manager

 

Široké, mnohaleté zkušenosti s administrativou v zahraničních i českých obchodních i neziskových společnostech.

Správa firemní administrativy a kanceláře.

V současnosti se zajímá o využití fytoaktovních látek, bio a super potraviny, přírodní kosmetiku a nové zelené technologie

bottom of page